Soc un artista plàstic especialitzat en art pictòric digital o creació d’obra de tipus pictòric amb ordinador.

Creo les meves obres digitals a altes resolucions i les reprodueixo amb la millor tecnologia d’impressió artística del moment, l’obra final és única, té una versió digital i una física.

Utilitzo imatges, dibuixos i qualsevol altra cosa que es pugui digitalitzar, des d’objectes a persones, fins a pintura o sucre aplicats directament sobre l’escàner.

M’interessa fer servir recursos actuals, com el glitch, els filtres digitals i les interfícies, amb la finalitat d’aportar visió única i personal realment contemporània.

Els meus temes preferits són l’obsolescència programada, la memòria tecnològica, la mort de la contemplació, l’oblit analògic, Internet i el sexe, l’apropiació, la mort i la immortalitat.

Treballar en aquesta nova especialitat artística m’ha portat a reflexionar sobre aspectes com la conservació de l’obra digital, la seva reproducció, manteniment, valor o exclusivitat.